Gebouwen

Verover een sector 
Productieweken 
Mijnen 
De werkplaats 
Het economie-overzicht 
Bouwvergunningen 
Gereedschapskist 
Cultureel gebouw 
Gebruik een aanvulvoorwerp 
De handel 
De Excelsior 
De boekbinder 
De bouwrij 
Gebruik een verbetering 
Nodig een vriend uit 
De opslag 
Boerderijen en tarwevelden 
Gebruik het proviandhuis 
Archipelsecties 
Het gebouwmenu 
Productiviteitsverbeteringen 
Barak 
Handelsaanbod 
Plaats een gebouw 
Upgrade een gebouw 

Het gebouwmenu: 

De gebouwmenu’s zijn beschikbaar via de gebouwknoppen in de actiebalk.

1. Het gebouwmenu voor het eerste stadsniveau
2. In het menu worden alle gebouwen voor dit stadsniveau getoond. Als een icoontje grijs is, heb je niet het vereiste niveau.
3. Als je de muis over een icoontje beweegt, zie je de naam en beschrijving van het gebouw…
4. de grondstof die het nodig heeft en produceert en…
5. de bouwkosten.

De werkplaats: 

1. Het upgradegebied
2. Productiegebied hier vind je welke grondstof nodig is en wat geproduceerd wordt, productietijd, de productiepauzeknop en of er een settler in dit gebouw werkt.
3. Gebouwbeschrijving
4. Resterende verbeteringtijd

Plaats een gebouw: 

Als je in het gebouwmenu op een gebouw klikt, verschijnt er een groen gebied. Dat markeert de plekken waar je dit gebouw kunt plaatsen.
1. Als het gebouw donker is, kun je het hier niet plaatsen (niet-groen gebied).
2. Als het gebouw oplicht, kun je het hier wel plaatsen.
3. Als je weg wilt uit de modus ‘gebouw plaatsen’, klik dan op ‘actie annuleren’.

De bouwrij: 

Je settlers kunnen slechts 1 gebouw tegelijk bouwen. Maar je kunt opdracht geven voor meerdere gebouwen, die ze dan een voor een bouwen. Als een gebouw in de bouwrij staat, kun je de volgende informatie zien

1. Het gebouwenicoontje

2. Het percentage van het gebouw dat af is

Daarnaast vind je de volgende functies in de bouwrij

3. gebouw meteen voltooien

4. je kunt de bouwrij groter en kleiner maken

5. je kunt een extra tijdelijk bouwvakje kopen, naast je drie standaardvakjes

6. of je kunt een permanent vakje kopen bij de koopman, categorie zwarte markt.

De opslag: 

Je kunt je opslag vinden als je op je burgemeestershuis of een van je pakhuizen klikt.
1. In je opslag staan al je grondstoffen. De groene balk laat zien hoeveel van je beschikbare opslag al wordt gebruikt voor welke grondstof.
2. Muis over een van de grondstoffen en de precieze hoeveelheid en de totale hoeveelheid beschikbare opslag worden getoond.
3. In de tabbladen onderin het venster kun je wisselen tussen de grondstoffen van de verschillende stadsniveaus.

Gebruik een verbetering: 

1. Open het stermenu

2. Klik op de verbetering die je wilt gebruiken (het getal onderin toont hoe veel verbeteringen op deze stapel liggen)

3. De cursor verandert in de verbeteringcursor (het getal op de rechter knop toont hoe veel verbeteringen op deze stapel liggen)

4. Klik met de verbeteringscursor op het gewenste gebouw

Als je de verbeteringscursor gebruikt, lichten alle gebouwen die je kunt verbeteren, op.

Gebruik het proviandhuis: 

In het proviandhuis kun je grondstoffen veranderen in verbeteringen, andere grondstoffen en afzettingaanvullers.
1. Klik op het proviandhuis.
2. Kies wat je wilt produceren (onder in het venster zijn drie tabbladen met verschillende soorten voorwerpen). Het getal op het voorwerp geeft aan hoeveel eenheden van dit voorwerp al in productie zijn.
3. In het detailoverzicht kun je het aantal geproduceerde voorwerpen en de hoeveelheid aanpassen. Onder de schuifbalken vind je de kosten en de benodigde tijd.
4. Met een klik op de knop ‘Accepteren’ bevestig je je bestelling die vervolgens wordt overgeplaatst naar de productierij.
5. In de productierij kun je alle hoeveelheden zien. Als je de muiscursor op een stapel plaatst, zie je de benodigde productietijd. Naast je bestellingen staan meer knoppen voor het bewerken van je bestellingen
6. Je kunt edelstenen uitgeven om de huidige productie meteen te voltooien.
7. Met de andere knoppen kun je de volgorde van voorwerpen in de rij veranderen of toevoegingen verwijderen.

De voorwerpen worden in stapels geproduceerd. Dat betekent dat als je 5 visschotels in een bestelling produceert, de hele stapel moet worden geproduceerd voor je ze ontvangt.
De productie van elk voorwerp kost een bepaalde tijd. Met het edelsteenicoontje naast de momenteel geproduceerde stapel kun je de productie meteen voltooien.

Mijnen: 

Om een ertsafzetting te gebruiken die je geoloog heeft gevonden, moet je een mijn erop zetten. Elke mijn heeft een eigen afzetting nodig. Als de afzetting leeg raakt, zal de mijn erop in elkaar storten.

Het aantal afzettingen van een soort is beperkt. Je kunt dus slechts een bepaald aantal mijnen hebben.

Tip Om meer erts te produceren, kun je je mijnen upgraden.

Tip Als je een ijzerafzetting aanvult voordat hij leeg raakt, hoef je niet te zoeken naar een nieuwe afzetting en een nieuwe mijn te bouwen. Aanvullers voor alle afzettingen vind je bij de koopman.

Gebruik een aanvulvoorwerp: 

Je kunt aanvullers krijgen in het proviandhuis en bij de handelaar.

1. Open het stermenu.

2. Klik het aanvulvoorwerp.

3. Zoek een afzetting die je wilt aanvullen.

4. Gebruik het aanvulvoorwerp op de afzetting.

Tip

Als je een ertsafzetting aanvult voordat hij leeg is, hoef je niet naar een nieuwe afzetting te zoeken en een nieuwe mijn te bouwen. Aanvullers voor alle afzettingen vind je bij de koopman.

Nodig een vriend uit: 

1. Klik op ‘vriend uitnodigen’ in de vriendenlijst of aan de linkerkant van de vriendenlijst.

2. Type de naam van de speler die je wilt uitnodigen in het tekstveld

3. Selecteer de speler uit de lijst

4. Klik op Oke om de uitnodiging te versturen.

1. Klik op ‘vriend uitnodigen’ in de vriendenlijst of aan de linkerkant van de vriendenlijst. (Er wordt een nieuw browservenster geopend)

2. klik op ‘vriend uitnodigen’ in het nieuwe venster

3. Type jouw naam in het tekstveld

4. Type de naam van je vriend in het tekstveld

5. Type het e-mailadres van je vriend in het tekstveld

6. Klik op ‘Uitnodiging versturen’

Boerderijen en tarwevelden: 

Boerderijen werken anders dan andere werkplaatsen elke boerderij oogst de tarwe van een tarweveld. Tarwevelden zijn gebouwen die je moet plaatsen. Meerdere boerderijen kunnen oogsten van een tarweveld. Als een tarweveld leeg raakt, moet je een nieuw veld plaatsen.

Upgrade een gebouw: 

1. Klik op het gebouw dat je wilt upgraden
2. Je kunt het gebouw upgraden met normale grondstoffen, maar hier is tijd voor nodig minuten, uren of dagen, afhankelijk van het upgradeniveau.
3. Je kunt het gebouw ook ineens upgraden met edelstenen.
4 & 5. Als je een gebouw upgradet, produceert het meer, maar verbruikt het ook meer.

Productiviteitsverbeteringen: 

1. Productiecyclus niet verbeterd
2. Verbeteringseffect
3. Productiecyclus verbeterd

Als een gebouw wordt verbeterd, wordt de opbrengst van de productiegebouwen verhoogd met x%. Deze boost wordt aangegeven met +x%. De toename is gebaseerd op de opbrengst van een productiegebouw dat niet is verbeterd. De boost wordt opgeteld bij de oorspronkelijke opbrengst.

Verover een sector: 

Als er een vrije sector is, kun je die opeisen. Dat doe je door een pakhuis in de sector te plaatsen

1. Open eerste gebouwmenu

2. Klik op het pakhuis

3. Plaats het pakhuis

Nu kun je andere gebouwen in deze sector plaatsen.

Bouwvergunningen: 

In de grondstoffenbalk boven in het scherm kun je zien hoe veel bouwvergunningen je over hebt. Voor de meeste gebouwen heb je vergunningen nodig. Voor gebouwen van de koopman, putten, tarwevelden en garnizoenen heb je ze niet nodig. Alle andere gebouwen verbruiken een vergunning per gebouw. Als je een gebouw sloopt, krijg je de vergunning terug.
Mijnen zijn een speciaal geval. Als een mijn instort, krijg je de vergunning meteen terug, niet pas nadat je de mijn gesloopt hebt.

De handel: 

Om handel vrij te spelen moet je niveau 12 behalen en het handelshuis bouwen, wat je kunt vinden in het gebouwmenu of in de winkel. Je kunt het handelsmenu ingaan via de weegschaal naast het economie-overzicht. Hier kun je kopen en verkopen wat je wilt. Er zit een zoekfunctie bij en een filter, zodat je zo snel mogelijk de gewenste goederen kunt vinden. Opmerking Handel is servergebonden. Je kunt niet handelen met spelers van andere servers.

Handelsaanbod: 

1. Klik op de weegschaal onderin het scherm om in het handelsmenu te komen. In het venster ‘Kopen’ kun je het aanbod van andere spelers zien. Rechts kun je filteren welke aanbiedingen getoond moeten worden.
2. Als je zelf iets wilt aanbieden, klik je op de verkooptab en klik je op «Aanbod toevoegen». Hier kies je wat, hoeveel en tegen welke prijs je wilt verkopen. Als je een aanbod meerdere keren wilt toevoegen, kun je meerdere partijen gebruiken.
3. Je kunt alles verkopen wat je wilt, zoals bijvoorbeeld een avontuur, verbetering of grondstof. Een aanbod is gratis. Nadat je je gratis aanbod hebt gebruikt, kun je extra vakjes kopen voor edelstenen of munten.

Het economie-overzicht: 

Het economie-overzicht geeft een beeld van je hele economie.
1. Klik op de schuifbalk aan de onderkant om het te openen.
2. Er verschijnt een venster met een lijst van alle grondstoffen.
3. Klik op een bepaalde grondstof en je krijgt een grondstofschema rechts, die alle grondstoffen laat zien die betrokken zijn bij de keten en of het positief (groen), neutraal (grijs) of negatief (rood) is.
Opmerking als een van je grondstoffen geel is, betekent het dat een andere grondstof in de keten negatief is en moet worden gecontroleerd.
4. Je kunt opnieuw klikken op een van de grondstoffen in de keten om alle producerende en verbruikende gebouwsoorten te zien. Klik op het soort om een lijst te zien van alle bestaande gebouwen van dit soort in je thuisgebied.
Opmerking de resultaten die je ziet betreffen de huidige omstandigheden, inclusief verbeteringen die niet blijvend zijn.

Gereedschapskist: 

1. Om bij de gereedschapskist te komen, klik je op het gebouwmenu linksonder in het scherm.
2. Helemaal rechts in het gebouwmenu vind je de gereedschapskist. Klik op het gereedschapskisticoontje om het menu te openen.
3. Straat aanleggen Leg straten aan tussen gebouwen zonder kosten. Ze zijn alleen decoratief bedoeld.
4. Straat slopen Sloop de straten die je hebt gebouwd zonder kosten.
5. Gebouw slopen Sloop een gebouw en je krijgt een bepaalde hoeveelheid gebruikte materialen terug, waaronder grondstoffen en bouwvergunningen.
6. Gebouw verplaatsen Verplaats een gebouw voor een bepaalde hoeveelheid grondstoffen of edelstenen, afhankelijk van gebouwtype en upgradeniveau.

De boekbinder: 

Met de boekbinder kun je boeken maken.
1. Klik op de boekbinder om hem te selecteren.
2. Selecteer het type boek dat je wilt maken. Je ziet de kosten van het huidige en het volgende boek. Bevestig je keuze met de knop eronder.
3. Zodra je de productie hebt bevestigd, verdwijnt de knop en verschijnt het geproduceerde boek.
4. Zodra het boek af is, kun je het ophalen bij de boekbinder door op de knop naast het boekicoontje te klikken.
De prijzen van de boeken worden hoger als je meer boeken produceert. Simpele boeken moeten verfijnd worden om geavanceerde boeken te kunnen maken.

Productieweken: 

Soms vinden er gebeurtenissen plaats die bepaalde productieketens op je eiland beinvloeden. Welke gebouwen worden beinvloed, verschilt per gebeurtenis.
Zodra dit soort weken beginnen, ontvang je een avatarbericht. Alle beinvloede ketens worden gemarkeerd in het betreffende bouwvenster. De voortgangsbalk (1) wordt uitgelicht en vergezeld door een ster.
Als je de details bekijkt, is de beinvloede waarde groen, net als de ster (2).
Als je de cursor op de ster plaatst, krijg je een tip met extra informatie over het voordeel dat deze productieketen ontvangt.

Archipelsecties: 

De sectors ten zuiden en oosten van je hoofdeiland kunnen, net als de andere sectors, worden verkend en geannexeerd.

1. Om te beginnen, stuur je je verkenner op pad met de optie Afgelegen sector verkennen.
2. Als er bandietenkampen in deze sector zijn, moet je alle leiderskampen verslaan. Verplaats het garnizoen van je generaal naar een geannexeerde archipelsector om vanaf daar je aanvallen te plannen.

3. Aangezien deze sectors technisch gezien nog geen deel uitmaken van je eiland, moet je een akte kopen van de koopman in de categorie Zwarte markt. Er zijn twee soorten sectors waarvoor je verschillende aktes nodig hebt
a) Aktes van een sector. Hiermee kun je de meeste sectors opeisen om de archipel te vormen.
b) Eilandaktes ontgrendelen de bandietloze eilanden naast de belangrijkste archipel.

4. Wanneer je de akte hebt gekocht, selecteer je hem in het stermenu en pas je hem toe op de sector.
5. Als laatste bouw je een Eilandwinkel om de sector te annexeren en aan te sluiten op je hoofdeiland.

Cultureel gebouw: 

Culturele gebouwen kunnen gebiedsverbeteringen toepassen op je thuiseiland. Klik op een cultureel gebouw om het bovenstaande menu te openen. Om een verbetering toe te passen, volg je de volgende stappen op
1. Selecteer de verbetering die je wilt toepassen.
2. Hier komen de kosten van de geselecteerde verbetering te staan, gevolgd door de afkoelingsperiode (zoals hieronder weergegeven).
3. Lees de beschrijving van de geselecteerde verbetering.
4. Betaal de kosten en pas de verbetering toe door op het vinkje te klikken.

Als je een cultureel gebouw plaatst, volgt er een afkoelingsperiode. In deze periode kun je het gebouw niet gebruiken. In dit geval is het vinkje (4) vervangen door de resterende tijd van de afkoelingsperiode en nog een knop (5). Klik op die knop om de afkoelingsperiode versneld te voltooien in ruil voor edelstenen.

De Excelsior: 

Zodra kapitein Grahams luchtschip De Excelsior voor anker is gegaan bij je eiland, kun je kristallen of edelstenen gebruiken om diverse beloningen te verdienen in de Haard van de Waarheid. Je ontvangt algemene beloningen zoals grondstoffen en verbeteringen, of unieke tekstfragmenten die je kunt verzamelen voor exclusieve queesten en avonturen.
1. Verdien kristallen door elke dag in te loggen en dagelijkse queesten te voltooien.
2. Klik op De Excelsior.
3. Selecteer de tekstcategorie waarin je wilt investeren.
4. Selecteer de specifieke tekstfragmenten die je wilt verdienen.
5. Je vorige keuzes beinvloeden de beloningen die je kunt verdienen.
6. De kosten voor het gebruik van de haard staan hier weergegeven. Als je niet genoeg kristallen hebt, kun je ze compenseren met edelstenen. Gebruik de pijlen om meer te investeren voor meer beloningen.
7. Zodra je tevreden bent, klik je op de grote, paarse knop om te beginnen.
8. Als je genoeg tekstfragmenten hebt verzameld, kun je de tekst voltooien om een van deze beloningen te ontvangen.

Barak: 

In de barakken (sneltoets B) kun je militairen eenheden trainen. In het begin kun je alleen rekruten trainen, maar hoe hoger je niveau, des te meer eenheden je vrijspeelt.
1. Open de barakken met een klik op het gebouw of door op B te drukken.
2. Kies de eenheid die je wilt trainen.
3. Je ziet een venster met de benodigde grondstoffen. Gebruik de schuifbalken om aan te geven hoeveel eenheden je wilt trainen en om hoeveel stapels het gaat. Onder de schuifbalken zie je de kosten van je bestelling en de benodigde tijd.
4. Je kunt stapels slechts een voor een trainen. In de wachtlus kun je zien hoelang de eenheden nog nodig hebben tot ze klaar zijn, de productievolgorde aanpassen, een of alle stapels in de wachtrij annuleren of meteen de stapel voltooien die momenteel wordt getraind in ruil voor edelstenen.
5. De getallen op de knoppen van de eenheid geven aan hoeveel eenheden van dit type in productie zijn.
Militaire eenheden verbruiken geen settlers, maar blokkeren ze. Als je militaire eenheid echter wordt verslagen, moet je deze settler opnieuw produceren.


Top